NA_001_Aluminiumblock

NA_001

NA_002 Aluschaum grob

NA_002

NA_003 Birkenbaumrinde

NA_003

NA_004 Korkbaumrinde

NA_004

NA_005 Lärchenbaumrinde senkrecht

NA_005

NA_006 Lächenbaumrinde waagrecht

NA_006

NA_007 Moos apfelgrün

NA_007

NA_008 Moos moosgrün

NA_008

NA_009 Pappelrinde senkrecht

NA_009

NA_010 Pappelrinde waagrecht

NA_010

NA_011 Magma - verbranntes Holz

NA_011